poniedziałek, 01 czerwiec 2020 10:10

Obóz MULTISPORTOWY z Mistrzem – LATO 2020

Zapraszam do zapoznania się z informacją na temat obozu.

TERMIN: 10-19 sierpień 2020

CENA: 1800zł

MIEJSCE: Hotel Galicja Ulanów, ul. Podlądzie 37-410 Ulanów 

View the embedded image gallery online at:
http://grzegorzsudol.pl/oboz#sigProGalleria1e02acfa3d

ZAKRES USŁUGI

Cena obejmuje:

 • Całodobową opiekę pedagogiczną (na 20 uczestników - 3 osób stałej opieki, doświadczeni pedagodzy, trenerzy - absolwenci AWF). Na 7 uczestników przypada 1 osoba opieki, plus dodatkowi instruktorzy jazdy konnej, kajaków.
 • Noclegi w Hotelu Galicja w Ulanowie
 • Wyżywienie - 4 posiłki dziennie.
 • Codzienne zajęcia sportowe prowadzone przez doświadczonych trenerów z certyfikowaną klasą trenerską.
 • Bezpieczne tematyczne zajęcia: rowerowe x2, biegowe x6-8, kajakowe x1, piłki plażowej x1, jazdy konnej x3, sportów walki x3, gier i zabaw x4, piłki nożnej.
 • Warsztaty wyplatania wikliny – 4h
 • Dyskoteka i grill.
 • Inne zajęcia rekreacyjne i animacje.
 • Ubezpieczenie NNW, suma ubezpieczenia 5000 zł. 

Planowany program dnia:

 • 8.15 śniadanie,
 • 9.30 -12.30 zajęcia sportowe
 • 13.00 obiad,
 • 13.00 -14.00 sportowa cisza poobiednia,
 • 14:00 -17:30 zajęcia sportowe
 • 18.00 kolacja,
 • 19.00 animacje wieczorne/wykład (zabawy muzyczne, zabawy integracyjne, wykład)
 • 22.00 cisza nocna.

Dodatkowe informacje:

 • Wiek uczestników obozu: od 9 do 14 lat.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprzętu sportowego do treningu na hali i w terenie
 • W przypadku udziału rodzeństwa w obozie, druga osoba 100zł zniżki.
 • Szczegółowa informacja o obozie będzie zamieszczona do 10 dni przed rozpoczęciem
 • Inne, szczegółowe informacje, pytania udzielane są telefonicznie: Poniedziałek - Sobota tel. 602395532

Warunki Uczestnictwa w obozie:

 1. Przed zgłoszeniem udziału w obozie rodzic lub pełnoletni uczestnik obozu powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz regulaminem obozu.
 2. Wypełniony formularz jest umową pomiędzy G&G SPORT Grzegorz Sudoł, zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem obozu, zwanym dalej uczestnikiem.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, oraz wpłaceniu zaliczki 600 zł. Pozostała część kwoty powinna być dopłacona do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika ze stałej listy obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego nie zależnych. Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie powiadomić organizatora obozu, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy lub odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 5. Uczestnik powinien poinformować organizatora o tzw. ograniczeniach specjalnych, (np. przeciwwskazaniach żywieniowych, konieczności podawania leków itp.) najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz. Po ustaleniu przez obie strony ograniczeń specjalnych organizator i uczestnik obozu powinni wyrazić zgodę na piśmie.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika podczas pobytu na obozie.
 7. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.
 8. Nie wykorzystanie przez uczestnika z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 9. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnej - mailowego oświadczenia.
 10. Koszty rezygnacji z obozu:
  1. do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 600 zł,
  2. przy rezygnacji krótszej niż 14 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
 11. Uczestnik obozu ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w obozie, we własnym zakresie i wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem obozu.
 13. Firma G&G SPORT Grzegorz Sudoł zwróci zaliczkę wpłaconą na poczet rezerwacji miejsca, gdy z powodu stanu epidemicznego w Polsce nie będzie możliwe przeprowadzenie obozu.
 14. Na obóz należy przyjechać z oświadczeniem, które zostanie wysłane do każdego z uczestników drogą elektroniczną, dotyczącego braku kontaktu z osobą chorą na COVID-19 w ostatnich 2 tygodniach przed rozpoczęciem zgrupowania, oraz że stan zdrowia uczestnika pozwala na uczestnictwo w obozie.

Organizator: G&G SPORT Grzegorz Sudoł os. 2 Pułku Lotniczego 19/4 31-868 Kraków. NIP: 867-164-92-52

Formularz Zgłoszeniowy: Kliknij, aby wypełnić. 

Adres pobytu uczestników: Hotel Galicja Ul. Podlądzie 37-410 Ulanów www.tanew.pl

Rezerwacja

Aby zarezerwować miejsce należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo.
 2. Wpłacić zaliczkę w kwocie 600 zł do 6 dni od daty rezerwacji na konto organizatora: ING bank, G&G SPORT 54 1050 1445 1000 0092 4898 1277
 3. G&G SPORT Grzegorz Sudoł zwróci zaliczkę wpłaconą na poczet rezerwacji miejsca, gdy z powodu stanu epidemicznego w Polsce nie będzie możliwe przeprowadzenie obozu.
Czytany 3552 razy
wicej aktualności

Partnerzy

Galeria zdjęć i wideo